Purlin Roll Forming

Omega Purlin Roll Forming Machine

 
 

Omega Purlin Roll Forming Machine

รวมกับหลุมเจาะสายนี้เครื่องโอเมก้าแปกลายเป็น Racking Upright ม้วนเครื่องขึ้นรูป

Read more

Z Purlin Roll Forming Machine

 
 

Z Purlin Roll Forming Machine

Z Purlin ม้วนขึ้นรูปเครื่อง Z เย็น Purlin ขึ้นรูปเครื่อง ใช้ PLC การทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วยความเร็วมาตรฐาน 14–16 m / นาที...

Read more

C Purlin Roll Forming Machine

 
 

C Purlin Roll Forming Machine

การทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วยความเร็วมาตรฐาน 14–16 m / นาที (หยุดการตัดและเจาะ) เครื่องหนึ่งสามารถให้ได้สูงสุด 10 C ตัวเลือก: ลายนูน, เจาะรู

Read more