Careers
 

VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Bạn đã sẵn sàng phát huy khả năng? Tham gia đội ngũ AMECO!

AMECO cung cấp môi trường thân thiện, năng động, chế tạo, phát triển sản phẩm cho thị trường quốc tế.
Chúng tôi luôn tìm kiếm nhân tài cho các vị trí quản lý và vị trí nhân viên trực tiếp sản xuất.