Chính sách bảo mật – AMECO Vietnam
 

Chính sách bảo mật – AMECO Vietnam

Cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn

AMECO cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nói chung, bạn có thể truy cập và xem tất cả các phần của trang web này mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân bạn. AMECO thu thập thông tin cá nhân không liên quan đến khách truy cập vào trang web này, chẳng hạn như sở thích trình duyệt web, số lượt truy cập, v.v … để đo lường sử dụng và cải tiến nội dung của trang web này.

Tất cả thông tin cá nhân cung cấp cho trang web này được coi là bí mật và sẽ không được bán, thuê, trao đổi hoặc trao cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ khi cần thiết để cung cấp sản phẩm / dịch vụ mà người sử dụng đã yêu cầu. Cách phổ biến nhất của thông tin cá nhân của bạn đang được sử dụng là để xử lý một yêu cầu cho một tờ rơi hoặc một trích dẫn từ bạn.

Chúng tôi sẽ không thay đổi cách mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào trong tương lai mà không có sự đồng ý của bạn.

Gửi thông tin đến AMECO

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin liên lạc, thông tin hay tài liệu nào cho AMECO qua thư điện tử hoặc bằng cách khác, thông tin liên lạc đó sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền trừ khi thông tin cá nhân hoặc liên quan đến quyền riêng tư của bạn.

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin nào (không phải cá nhân) tới AMECO bằng bất kỳ phương tiện nào, AMECO có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng, sản xuất và đăng.

Bất kỳ phản hồi nào mà bạn cung cấp tại trang này sẽ được coi là không bảo mật. AMECO có quyền sử dụng thông tin trên cơ sở không hạn chế. Bằng cách chuyển tiếp thông tin hoặc ý tưởng của bạn tới AMECO, bạn thừa nhận rằng AMECO được tự do sử dụng mà không bồi thường cho bất kỳ mục đích nào.

Cách chúng tôi lưu trữ, bảo vệ và duy trì dữ liệu của bạn

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập về bạn được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng điện tử. Nó cũng có thể được in và lưu trữ trong hệ thống hồ sơ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin đó theo luật định (ví dụ như gian lận hoặc các tội phạm khác) hoặc tuân theo chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền.

Các tình huống mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn

Nếu bạn là khách hàng hiện tại của AMECO, chúng tôi có thể liên hệ với bạn (bao gồm cả qua email hoặc điện thoại) để cho bạn biết về các sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn không phải là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ không liên hệ với bạn trong tương lai trừ khi bạn đã đồng ý với chúng tôi. Nếu bạn muốn chúng tôi liên lạc với bạn (bao gồm cả email hoặc điện thoại) liên quan đến sản phẩm và cơ hội nghề nghiệp của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm, vui lòng điền vào mẫu Liên hệ / Lấy báo giá.

Bạn có thể từ chối bất kỳ thông tin tiếp thị từ chúng tôi trong tương lai bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi tại info@ameco.vn.
Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật trong hệ thống nội bộ của Ameco.

Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật trong hệ thống nội bộ của Ameco.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Ameco Việt Nam và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ, thực hiện hợp đồng với khách hàng.

Khiếu nại

Nếu bạn có khiếu nại về bất kỳ vi phạm nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@ameco.vn. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ xem xét và đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi và tất cả các luật hiện hành. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 40 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại của bạn để thông báo cho bạn về kết quả của cuộc đánh giá này.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình
Công Ty Cổ Phẩn Công Nghiệp Ameco
Văn phòng đại diện: Lầu 2, Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM, Việt Nam
Điện thoại: (028) 2838421938
Khách hàng có thể liên hệ qua email info@ameco.vn hoặc số điện thoại (028) 2838421938 để yêu cầu điều chỉnh, xóa dữ liệu thông tin của mình