AMECO tham gia MTAVIETNAM 2018 – AMECO Vietnam
 

Đội ngũ kỹ sư-sản xuất chế tạo Ameco Việt Nam đã tham dự Triển lãm quốc tế lần thứ 16 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại (MTA Việt Nam 2018) vào ngày 5 tháng 7 vừa qua. Triển lãm đã thu hút 383 đơn vị (74% là doanh nghiệp quốc tế) từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, 13 nhóm gian hàng quốc tế trưng bày sản phẩm trên diện tích 12.000 m2, bằng với diện tích nhà máy Ameco.