Máy Cán Tôn Úp Nóc (kiểu sóng ngói) – AMECO Vietnam
Máy Cán Tôn Úp Nóc (kiểu sóng ngói)  
 

Roll Forming Machines

Máy Cán Tôn Úp Nóc (kiểu sóng ngói)

Tên gọi khác: Máy Dập Úp Nóc Tự Động, Máy Ốp Nóc Sóng Ngói, Máy Cán Úp Nóc Sóng Ngói.
Thiết kế theo biên dạng yêu cầu.

   

Yêu cầu báo giá

Vui lòng cung cấp biên dạng sản phẩm và các yêu cầu về máy.

   

View more video on Youtube ▸