Dây Chuyền Xả Băng – AMECO Vietnam
 
Dây Chuyền Xả Băng  
 

Roll Forming Machines

Dây Chuyền Xả Băng

Dây Chuyền Xả Băng Tôn Cuộn chuyên xẻ các cuộn tôn khổ lớn thành các cuộn tôn khổ nhỏ.

Có thể thay đổi bộ dao rọc, tạo ra nhiều khổ tôn.

Gồm: Xe nâng, Xả cuộn, Tay đè, Bộ dao rọc, Dao cắt, Thu cuộn,…

   

Yêu cầu báo giá

Vui lòng cung cấp biên dạng sản phẩm và các yêu cầu về máy.

   

View more video on Youtube ▸