Xả Cuộn - Thu Cuộn (5T đến 40T) – AMECO Vietnam
 
Xả Cuộn – Thu Cuộn  (5T đến 40T)  
 

Roll Forming Machines

Xả Cuộn – Thu Cuộn (5T đến 40T)

Máy Xả Cuộn gồm Xả Cuộn Tự Động và Xả Cuộn Tay (Xả Cuộn thường, không nguồn).

Xả Cuộn Tự Động có tải trọng 5 Tấn đến 30 Tấn (Hoặc theo yêu cầu), kèm Xe Nâng hoặc Tay Đè.

Sử dụng Xả Cuộn Tự Động 2 Đầu với cuộn tôn tải trọng lớn.

   

Yêu cầu báo giá

Vui lòng cung cấp biên dạng sản phẩm và các yêu cầu về máy.

   

View more video on Youtube ▸