Máy Cán Tôn Dán Cách Nhiệt – AMECO Vietnam
 
Máy Cán Tôn Dán Cách Nhiệt  
 

Roll Forming Machines

Máy Cán Tôn Dán Cách Nhiệt

Máy Cán Tôn Dán Mút PE-OPP Cách Nhiệt Ép Theo Sóng hay còn gọi là Máy Cán Tôn PE-OPP Dán Theo Sóng.
Hoạt động: Cán tạo hình tấm tôn và dán mút cách nhiệt trong quá trình cán.
Sản phẩm sau cán: Tôn PE-OPP Cách Nhiệt – là loại tôn 5 sóng vuông (hoặc tôn sóng tròn tùy theo yêu cầu đặt hàng) được dán một lớp cách nhiệt PE-OPP.
Ưu điểm: Lớp PE dán khít với Sóng Tôn hơn so với dán bằng Máy Dán Cách Nhiệt rời. Giá thành rẻ hơn Tôn PU.

   

Yêu cầu báo giá

Vui lòng cung cấp biên dạng sản phẩm và các yêu cầu về máy.