Máy Cắt Tôn Thủy Lực  
 

Roll Forming Machines

Máy Cắt Tôn Thủy Lực

Tự động hoàn toàn.
Dùng để cắt tấm tôn – thép cứng và dày.
Kích thước theo yêu cầu.

   

Get a Quotation

Let Ameco know the profile(s) that you want us to make machine(s) for, we will make it become reality!